Els Primers pobladors

Lloret de mar

12 ' home prehistòric ha deixat abundosos testimonis, sobretot per la rodalia. Per ordre d'antiguitat cal esmentar l'anomenada indústria lítica del quars -paleolític inferior- de la qual es troben freqüents mostres per les zones properes a la muntanya de Montbarbat. Aquest fet no és estrany, entre altres coses, perquè a les immediacions de Sils, en èpoques pretèrites, hi hagué un important estany, dessecat en temps moderns (1 768 i 1845 bàsicament), que devia constituir un lloc freqüentat per animals diversos i, per tant, un punt de caça fàcil per a uns habitants no gaire allunyats, situats, evidentment, en zones més elevades, fora de l'àrea pantanosa. Utillatges més perfeccionats i amb materials millors -sílex importat d'altres zones- ens evoquen la resta d'etapes del paleolític. Ens referim sempre, però, a troballes superficials generalment disperses. Després dels testimonis d'aquest passat tan remot, trobem ja els de les cultures històriques, com és el cas del món iber, civilització que devia dominar tota la part costanera amb els seus poblats situats al cim de destacats turons. A Lloret, la presència dels ibers és notòria tant en els dos poblats plenament definits - el Puig de Castellet i Montbarbat- com en altres nuclis que encara estan per estudiar-Turó Rodó, Coll de Llop, etc. El poblat de Montbarbat -d'uns 5. 700 metres quadrats de superfície- i el de Puig de Poblat ibèric de Montbarbat. Castellet -d'uns 550 m2.- van tenir la seva activitat en un període global que, a tenor de les dades que proporcionen les excavacions, podem fixar entre el segle IV i el li aC. Segurament serien abandonats a començament del segle 11, a conseqüència de l'establiment dels romans. Tant a Montbarbat com en el Puig de Castellet apareix ceràmica feta a mà en el mateix poblat i a torn, procedent, segurament de la mateixa regió, junt amb ceràmica d'importació -més aviat escassa- que ajuda a datar els jaciments amb més precisió. Al Puig de Castellet apareix ceràmica campaniana, àmfora púnica, etc. A Montbarbat es troba ceràmica de vernís


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above