Page 13

Lloret de mar

XVIII creix demogràficament a un ritme superior a altres poblacions semblants, de manera que aquest creixement està per sobre la mitjana comarcal i, fins i tot, la catalana. I aquest creixement, bé que no tan accentuat, es manté fins a mitjan segle XIX. L'any 1843 la població lloretenca assoleix la xifra de 3.157 habitants i el 1860 arriba al que serà el nombre més elevat durant molt de temps : 4.029 habitants. A partir d'aquí, la introducció del vapqr, la progressiva desaparició de la marina velera els vaixells de la qual es construïen a les drassanes de Lloret entre altres, els conflictes colonials que impedeixen el comerç i que acabaran amb la pèrdua de Cuba el 1898 i alguns altres factors, propicien una davallada constant de la demografia de manera que la xifra dels quatre mil habitants no es tornarà assolir fins al cap de cent anys. Així ho reflecteixen les dades següents. L'any 1887, Lloret compte amb 3.318 habitants, el 1900 en té 3.242, el 1930 són 3.003, el 1940, 3.083, el 1950 -moment de l'aparició dels primers turistes i, per tant, d'inici de recuperació econòmica- 3.159; el 1960 ja s'arriba als 3.627 habitants, el 1965, 4.626; el 1970, 7.064; el 1975, 8.186; el 1982, 11 .129; el 1986, 14.567. Òbviament el creixement lloretenc des de 1950 ha estat bàsicament motivat per la immigració. Cal assenyalar que entre 1951 i 1981 , per exemple, es comptabilitzen quasi 5.000 immigrats, la qual cosa vol dir que els nouvinguts superen ja la població autòctona. Aquesta població immigrada procedeix sobretot d'Andalusia, de les comarques barcelonines, d'Extremadura i de les Castelles. Quant al sexe, actualment la població lloretenca pràcticament queda equilibrada. Amb dades de 1981 , per exemple, hi ha un 49,83 % d'homes i un 50,17 % de dones. Pel que fa a la piràmide d'edats actual, la de Lloret revela una caiguda general de la taxa de natalitat -la base de la piràmide és més estreta que la part mitjana- i es dedueix un major percentatge de persones entre 20 i 35 anys que a Catalunya i a les mateixes comarques gironines. La immigració ha fet que pràcticament no es notin els efectes de la baixada de la natalitat provocada per la Guerra Civil. La crisi econòmica que s'ha patit últimament arreu d'Europa ha dificultat els negocis turístics i ha frenat el ritme de la immigració, actualment més aviat estancada. HOMES EDAT DONES Piràmide d'edats de la població. I I I I I I I I I I I I I E 74i+ 7().74 65-69 60·64 55-59 51·54 45-49 4().44 35-39 3().34 25-29 2<>-24 15-19 10·14 5-9 0-4 I I I J I I I I I I I I I r I I 11


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above