Demografia

Lloret de mar

10 S embla que les dades més llunyanes de què es disposa sobre la població de Lloret es remunten al segle XIV. Al voltant de 1340, el nucli mariner tenia uns 35 caps de casa. Lògicament s'hi hauria d'afegir els habitants dels masos. En el fogatge de 1365- 70 tenim ja una xifra global : 66 focs. En el de 1378 són 67. En definitiva, unes tres-centes persones. A final del segle XV, passades ja diverses crisis generals -pestes, decadència econòmica, conflicte remença, guerra civil. .. - , Lloret té 52 focs. Ha disminuït el nombre d'habitants (ara uns 230). L'any 1502 -cinc anys després- hi ha 4 focs més. I, més tard, el fogatge de 1515 indica un començament de recuperació : 84 focs (unes 380 persones). Es tracta, però, d'una recuperació lenta, ja que en 1553 la vila només ha augmentat amb 4 focs més (ara en té 88). Cap al final del segle la demografia es beneficia, com en altres llocs, de la presència d'alguns immigrats francesos. El segle més important per a la transformació de Lloret fou el XVIII. Tenim notícies que l'any 1708 la vila tenia 229 cases. En el document amb què el Consell Municipal respon a les preguntes de l'intendent Patiño l'any 1716, el nombre de cases ha pujat a 238 i els habitants, matemàticament, són ara 819. Aquesta xifra es manté La ciutat turística actual. pràcticament inamovible durant un temps. (El cens de 1719 dóna la mateixa xifra de persones). Tot seguit, la població augmenta considerablement i, cap al final del segle, l'any 1787, en el cens de Floridablanpa, Lloret ja té 2.573 habitants. Es el resultat d'una bona conjuntura econòmica, de la intensificació de la vida marinera, del comerç transoceànic que es consolida quan Carles lli dóna el Decret de Lliure Comerç (1778). N'és un bon indicador el fet que entre 1781 i 1807 moren 44 lloretencs a ultramar. Vol dir que devien ser molts més els que ja hi havien anat. En resum: Lloret durant el segle


Lloret de mar
To see the actual publication please follow the link above