--Situació

--Cronologia

1. El camí vers la Mancomunitat

2. El president Agustí Riera i Pau

3. Els diputats de la Lliga

4. Els diputats republicans

5. Els diputats carlins i dinàstics

6. L'autonomia, aspiració persistent

7. El "nou" caciquisme

8. La Gran Guerra

9. Les tensions socials

10. L'aportació humana

11. Comarcalisme i cartografia

12. Cap poble sense carretera

13. Els enginyers de camins

14. Enginyers al servei de la Mancomunitat

--L'automòbil i l'òmnibus

15. La xara elèctrica

16. El telèfon, icona de modernitat

--Les telefonistes

17. L'Escola de Treball: estudiar i millorar

18. La modernització de l'agricultura

19. La conflictivitat social al camp

20. El cooperativisme i els sindicats agrícoles

21. L'ensenyament tècnic agrícola a distància

22. Els camins de bast i el turisme muntanyenc

23. El parc nacional del Montseny

--Les veus dels experts

24. La natura domesticada dels noucentistes

25. La lectura, un servei públic

26. Les biblioteques, temples de cultura

--Les bibliotecàries

--Una bibliotecària en pràctiques

27. Una escola "modèlica"

28. El Dr. Carulla, "l'apòstol de les escoles"

29. L'impuls de l'extensió cultural

30. Noucentisme: la "massa crítica"

--Nòmina dels "solitaris"

31. Els arquitectes i l'obra pública

32. Rafael Masó com a paradigma

33. Conservar o restaurar?

34. Actuacions efectives

35. Empúries

36. El sanejament urbà de Figueres

37. Els hospitals i el Manicomi de Salt

--Bibliografia, autoria i fonts