Diputació de Girona - Recerca Local
contacte
informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

ANNALS de l'Institut d'Estudis Gironins. Volum LVII - Any 2016


Institut d'Estudis Gironins

Any de publicació:2016

Número pàgines: 498

ISBN: 84-86953-45-6

Resum del llibre:

Editorial

-El Vè Congrés d'Història de Girona

 

PONÈNCIES

-Panoràmica sobre el convent de Sant Francesc d'Assís (J.Clara)

-Les cartes de professió monàstica als convents i monestirs de Girona

 (M.E. Correu)

-Art als monestirs gironins. El gòtic (P. Freixes)

-De l'exclaustració als nous usos. La memòria dels sis convents gironins

 (R.M. Gil, G. Domènech)

-La Girona paulanera. Els frares mínims (M. Jiménez)

-Sant Domènec i la Inquisició (J. de Puig)

-Els framenors caputxins i les clarisses-caputxines a la ciutat de Girona

 (Fra Valentí Serra)

-Aspectes de la cuina i l'alimentació, a l'època del Barroc, al Convent de Sant

 Domènec de Girona (1600-1612) (P. Vila)

 

COMUNICACIONS

-Desamortització i béns mobles: Girona 1835 (J. Bohigas, Ll. Buscató)

-Com cobrar de qui no et vol pagar. El cas de Miquel Caselles, arxiver,

 capbrevador, procurador i domer de Sant Daniel de Girona, 1668-1684

 (I. Brugés)

-El bisbe Narcís Jubany contra les clarisses de Salt (J. Clara)

-Inscripcions medievals inèdites sobre objectes dels museus de Girona

 (L. Friis)

-Notes sobre els convents gironins durant l'ocupació francesa de 1694-1698

 (M. Guitart)

-Un monestir enmig de les "fetores rierie". Sant Pere de Galligants, segles

 X-XIV (E. Mallorquí)

-El convent de les Bernardes: exclaustració i restitució (1936-1939) (J. Nadal)

-La música als convents gironins del segle XVIII (J. Piñol)

-Documentació arxivística de Sant Domènec (J. de Puig)

-Del convent a la fàbrica: Urbanització del barri industrial del Mercadal de

 Girona en el segle XIX (R. Ripoll, M.À. Chamorro)

-Francesc Artau i El bust-reliquiari de sant Daniel (J. Valero)

 

NOTES I DOCUMENTS D'ARXIU

-Una llicència de pescar nocturna en dies festius, per a poder pagar el deute

 del rescat dels cadaquesencs Joan i Bartomeu Llorens (segles XVI-XVII),

 captius a Algèria i Egipte (P. Vila)

 

RESSENYA BIBLIOGRÀFICA

-Manel Carrera, calendari de festes amb aigua (J. Roca)

 

NECROLÒGICA

-La "lliçó del silenci". Vint-i-cinc anys després. A Dolors Condom i Gratacòs. In

 Memoriam (D. Moré)

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 Girona · Tel. 972 185 000 · Fax 972 208 088 · comunicaciocultural@ddgi.cat