informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Les visites pastorals. Dels orígens medievals a l'època contemporània


PUIGVERT, Joaquim M. (ed.)

SOLÀ I COLOMER, Xavier

PEREA, Eugeni

MONJAS, Lluís

Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines

Any de publicació:2003

Número pàgines: 304

ISBN: 978-84-95483-55-3

Resum del llibre:

-Introducció

-Usos historiogràfics

-Dels erudits setcentistes a la institucionalització de la història de l'Església

-Història medieval

-Història moderna

-Història contemporània

-Història de l'art i arqueologia

-La història local

-Sociologia, geografia humana i antropologia

 

1. Les visites pastorals: de l'època medieval a la vigília del Concili

   de Trento

1.1. El desenvolupament de les visites pastorals

1.2. Les possibilitats de la font a partir dels mandats dels visitadors

1.3. El registre de les visites pastorals en altres arxius i documents

 

2. Les visites pastorals posttridentines: de la segona meitat del

   segle XVI a les darreries del segle XVII

2.1. Desenvolupament de les visites pastorals

2.2. Períodes, durada i itineraris de les visites

2.3. Bisbes, visitadors i reformadors

2.4. Recorregut de la visita

2.5. Manaments i publicació de la visita

2.6. Prohibicions i càstigs

2.7. Drets de visita, ingressos, despeses

2.8. Les visites ad limina

2.9. Les possibilitats de la font a partir dels manaments

2.10. La sèrie de visites pastorals en els arxius diocesans

 

3. La reforma en directe: visites canòniques del segle XVIII

3.1. Les seqüències de la visita pastoral

3.2. La font com a revelador social i religiós

3.3. El registre de les visites pastorals en arxius aliens

 

4. Les visites pastorals en el pas de l'antic règim a la societat

   liberal: continuïtats i canvis

4.1. Les visites canòniques: de la Guerra del Francès a la Revolució Liberal

4.2. Les visites pastorals i la reorganització de l'Església a la segona meitat del vuit-cents

4.3. Les possibilitats de la font: una primera aproximació

4.4. A tall de cloenda: les "novetats" de les visites vuitcentistes

 

5. Apèndixs documentals

6. Els fons de visites pastorals en els arxius catalans

7. Bibliografia específica sobre visites pastorals

8. Pàgines web

 

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona