informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

La reforma catòlica a la muntanya catalana. Els bisbats de Girona i Vic (1587-1800)


SOLÀ I COLOMER, Xavier

Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines

Any de publicació:2008

Número pàgines: 420

ISBN: 978-84-96742-76-5

Resum del llibre:

-Introducció

-Concepte, organització i funció de les visites pastorals

-La visita pastoral: significat, història i sentit

-Tipologia i desenvolupament de la visita pastoral

-L'organització material i temporal de les visites pastorals

-Manaments generals diocesans

-Manaments particulars: una aproximació quantitativa

-L'estat material de les parròquies: la visitatio rerum

-Cementiris i fossars

-L'interior del temple

-Retaules i imatges

-El tresor parroquial, l'orfebreria i la plateria

-Les vestimentes sacerdotals i altres robes

-Els arxius i la documentació parroquial

-El patrimoni arquitectònic

-La sagristia

-Altres edificis eclesiàstics

-Esglésies sufragànies i unides

-Capelles, ermites i oratoris particulars

-Els eclesiàstics i els laics: la visitatio hominum

-Els clergues

-La comunitat de fidels

-La religió pública: coneixements, culte i celebracions

-Economia i finances parroquials

-Conclusions

-Bibliografia

 

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona