informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

ANNALS de l'Institut d'Estudis Gironins. Volum IL - 2008

(NO DISPONIBLE)

Institut d'Estudis Gironins

Any de publicació:2008

Resum del llibre:

-Articles:

-Presentació

-Enric Mirambell i l'esperit de Girona

-Una crònica del setge de Girona de l'any 1710 (J.Brugada)

-Els inicis d'uns moviments cristians seglars animats pel Dr. Damià Estela

 (J.Busquets)

-La construcció de la muralla medieval del Mercadal en el darrer terç del segle

 XIV (J.Canal, E.Canal, J.M.Nolla, Ll.Pallí, J.Sagrera)

-El misteri de la mort del bisbe Irurita. Estat de la qüestió i noves dades

 (J.Clara)

-L'edició gironina de l'Ars Poètica d'Horaci (D.Condom)

-Les dames gironines del Monestir de Jonqueres (M.M.Costa)

-Enric Mirambell, retrats de ciutat (G.Domènech, R.M.Gil)

-Artistes i artesans gironins (o vinculacions a Girona) en els retaules de Lloret

 de Mar (J.Domènech)

-Narcís Coromina, argenter quatrecentista de Girona (P.Freixas)

-El fragment de sacramentari gironí, Barcelona, Bib. Univ., Ms. 1949/16

 (M.S.Gros)

-El convent dels carmelites descalços de Girona en el primer terç del segle

 XIX. L'últim inventari del convent (M.Hosta, S.Soler)

-Documents sobre l'orgue de la seu de Girona, 1363-1496 (J.M.Marquès)

-Patrimoni cultural de l'Església a Girona: alguns moments de la seva evolució

 (J.M.Marquès)

-Una tomba excepcional de la necròpolis del Puig de Serra (conjunt ibèric

 d'Ullastret), Serra de Daró, Baix Empordà (M.A.Martín)

-Bibliografia d'Enric Mirambell i Belloc (1947-) (B.Nonó)

-El De triplici Statu Mundi no és de Francesc Eiximenis (J.Perarnau)

-Els orígens de l'estabilitat humana i de l'organització de territori empordanès

 (E.Pons)

-Sis fragments de lletres episcopals del temps de Pere d'Urrea (1325-1328) i

 Gastó de Montcada (1328-1334), bisbe de Girona (J.De Puig)

-El papagai i l'Orient (Notes sobre la història del papagai a l'edat mitjana)

 (X.Renedo)

-El Butlletí Oficial de l'Església de Girona (À.Rodríguez)

-Unes memòries de Mn. Josep Maria Marquès i Planagumà, historiador i

 arxiver (C.Sapena)

-Documents notarials de la inquisició a Girona (1572-1635) (E.Sierra)

-Ceràmica trobada als Banys Àrabs (N.Soler)

-Hagiografia i territori. La muntanya de Sant Julià de Ramis i Sant Carlemany

 (M.Sureda)

-Una "Querimonia" en defensa de Sant Pau de Fontclara (D.Torra)

-La situació artística a Girona durant el primer quart del segle XV (J.Valero)

-Una edició gironina, de començament del segle XIX, de les "Instruccions per

 la ensenyança de minyons" de Baldiri Reixac (P.Vila)

-La historiografia gironina de la Restauració (B.Vilallonga)

 

-Ressenyes:

-Mario Zucchitello, un català a la cort dels tsars: Antoni Colombí i Payet,

 comerciant i primer Cònsol General d'Espanya a Rússia (Tossa 1749 -

 Sant Petersbyrg 1811) (M.Molí)

-Un cartell de teatre francès, durant la dominació napoleònica a Girona

 (P.Vila)


Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona