informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Quaderns de la Selva, 5


Centre d'Estudis Selvatans

Any de publicació:1992

Resum del llibre:

-El medi ambient: un repte per al segle XXI (Lluís Motjé)

-Panoràmica dels Premis Recull (Jaume Reixach)

-Excavacions a la variant-est de Girona: la sitja romana de Fornells

 (Josep Burch, C. Carrascal, Lluís-Esteve Casellas, Jordi Merino, N. Navarro)

-Argimon: indret, castell i santuari. Dades inèdites (Josep Maria Marquès)

-La capella de la Mare de Déu dels Dolors a la Parròquia de Vidreres (segles

 XVI-XX) (Narcís Gascons)

-Vidriers a la comarca de la Selva (ss. XVI-XIX) (Josep M.T. Grau,

 Roser Puig)

-Una altra obra de l'autor setcentista gironí Pere Bes (Narcís Figueras)

-Una família de franciac i les guerres amb França (Agustí M. Vilà)

-L'agrupació coral "Armonia Lloretenca" (1904-1911) (Joan Domènech)

-Les inscultures de la roca de les Creus de Grions (Josep M. Rueda,

 Jordi Tura, Josep M. Llorens)

-La població de Santa Coloma de Farners a darreries del segle XVI.

 Comparació amb els fogatges de 1497 i 1515 (Jaume Cubarsí)

-La Selva, juliol-octubre de 1936: revolució o no revolució? (Jordi Goñi,

 David Comas)

-Una execució irregular: la d'Àngel Gelada, a Brunyola, el 1944 (Josep Clara)

-Les col·lectivitzacions forestals a Santa Coloma de Farners (1936-1939)

 (Josep M.T. Grau)

-La Delegació Sindical Comarcal de Santa Coloma de Farners (1949-1978) de

 la CNS-AISS (Josep M.T. Grau)

-Ressenyes i bibliografia comarcal (M. Bosch, Joan Domènech,

 Narcís Figueras, Jordi Goñi, Antoni Pladevall, Mario Zucchitello)


Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona