Edicions de la Diputació

informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

El llibre verd del Bisbe de Girona (1362-1371)


MALLORQUÍ I GARCÍA, Elvis

Col·lecció Francesc Eiximenis

Any de publicació:2012

Número pàgines: 580

ISBN: 978-84-96747-85-2

Resum del llibre:

-Pròleg

-Prefaci

 

PRIMERA PART

1. Introducció. El delme en la historiografia catalana

-Els delmes que van ser abolits

-La història del delme a la Catalunya medieval

-El Llibre verd del 1362 segons la historiografia

2. El manuscrit del Llibre verd

-Descripció codicològica

-Descripció interna

3. El contingut del Llibre verd

-L'estructura territorial del bisbat de Girona

-Les declaracions sobre els delmes parroquials

-Els feus del bisbe de Girona

4. El delme al bisbat de Girona

-La validesa de les informacions del Llibre verd

-Els productes sotmesos al delme

-La partició del delme

-El valor econòmic dels delmes majors

-Els perceptors dels delmes majors

-Els delmes menors

-Els delmes dels novals

-Les primícies

-El bisbe de Girona, senyor dels delmadors

5. Conclusions

-El delme al bisbat de Girona entre els segles IX i XIV

-El delme al bisbat de Girona a partir del segle XIV

6. Bibliografia

 

SEGONA PART

7. Transcripció i edició del Llibre verd dels feus

-Ardiaconat de Girona

-Ardiaconat d'Empúries

-Ardiaconat de la Selva

-Ardiaconat de Besalú

-Textos posteriors

8. Índexs finals

-Índex antroponímic

-Índex toponímic

-Índex de figures, mapes i taules

 

-Abreviatures

-Nota


 

Preu: 24 €

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona