informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

ANNALS de l'Institut d'Estudis Gironins. Volum LII - 2011. Miscel·lània d'homenatge a Gabriel Roura i Güibas

(NO DISPONIBLE)

Institut d'Estudis Gironins

Any de publicació:2011

Número pàgines: 1033

ISBN: 84-86953-37-5

Resum del llibre:

TAULA DE MATÈRIES

-Mn. Gabriel Roura i Güibas (1932-2008), canonge arxiver de la catedral de

 Girona.

-Bibliografia de Gabriel Roura i Güibas (1932-2008).

 

ARQUEOLOGIA I ANTIGUITAT TARDANA

-Mas Gusó (Bellcaire d'Empordà). Una primera valoració dels resultats de la

 campanya d'excavacions de 2010.

-Les coves de Calonge (Baix Empordà) revisitades.

-El sector de llevant de la ciutat de Girona. Qüestions de topografia i dades

 noves.

-Caritat a la ciutat tardoantiga i carolíngia de Gerunda: els xenodochia.

-Sota la mirada de Júpiter: representació de la intervenció divina al sarcòfag

 del Rapte de Prosèrpina de Sant Feliu de Girona.

 

EDAT MITJANA I RENAIXEMENT

-Fragments d'un missal ripollès del final de segle XI.

-El finestral nord-oest de la nau de la Catedral de Girona.

-Fragments annalístics del ms. 11 de la Biblioteca Diocesana del seminari de

 Girona.

-Notes sobre la datació del Dotzè del Crestià de Francesc Eiximenis.

-El monestir de Santa Clara de Perpinyà.

-Els pòrtics comunals a l'Empordà Medieval.

-La imposició de la clausura al Monestir de Sant Daniel de Girona, 1300-1370.

-Martí Joan, pintor de Girona (Originari de Biscaia, actiu a Girona entre

 1497-1505).

-Dues edicions del bisbe Jaume Caçador per a la reforma de la clerecia del

 bisbat de Girona.

-L'abandonament del poblat de Santa Creu de Rodes: el context arqueològic i

 documental.

-El delme del peix i la tasca de les collites a Tossa.

 

ÈPOCA MODERNA I CONTEMPORÀNIA

-Documents papals a Besalú.

-El mestre de cases Bartomeu Soriano: de Tortosa a Girona.

-El retaule de Sant Sebastià de l'antic Hospital de Santa Caterina i el vot de la

 ciutat de Girona contra la pesta de 1650. Redescoberta i vicissituds d'una

 obra inèdita de l'escultor Josep Tramulles.

-La documentació de convents desamortitzats a l'Arxiu Municipal de Girona.

-Revisió de les "Memòries de mossèn Curp, rector de Vilallonga dels monts"

 (s.XVII), editades per Emmanuel Coste (1919-1920).

-Josep Gaz i els recursos de la llengua literària. Estructures i temes emprats

 pel Mestre de Capella de la catedral de Girona.

-El llibre dels terrissers de Quart o de la confraria de Santa Justa i Santa

 Rufina.

-Una nova anàlisi dels textos de la Passió de Verges.

-La mort de l'escolà: de Vallfogona a Verdaguer.

-Entre utopia i realitat: l'eixample setcentista d'Olot.

-El clergue Joaquim Torramilans i Pujolar (1778-1836).

-Les inscripcions llatines de Jaume Rodoreda en el marc dels setges de

 Girona.

-Inscripcions a les partitures de l'arxiu musical de la catedral gironina a

 l'època dels setges napoleònics.

-Un inventari de la família Ballesta de Cadaqués (1840).

-La torre de telegrafia òptica de la pujada dels Alemanys: un monument poc

 conegut.

-Ser mestre el 1869.

-Marcel·lino Massana, d'Herodes a Pilat.

-Lluís Busquets i Mollera arxiver municipal de Girona (1930-1938). Breu nota

 biogràfica.

...

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona