informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Quaderns de la Selva, 9


Centre d'Estudis Selvatans

Any de publicació:1996

Número pàgines: 239

ISBN: ISSN 1130-1708 (Q.Selva,9)

Resum del llibre:

ÍNDEX:


Llinda

-La comarca de la Selva dins la museologia catalana. (Josep Manuel Rueda)

 

Personatges

-Joaquim Llucià (1929-1973). L'art com a procés de coneixement. (Glòria

 Bosch)

 

Estudis

-La necròpolis d'Anglès i les relacions atlàntico-mediterrànies a través dels

 Pirineus al segle VII aC. (Enriqueta Pons, Jean-Pierre Pautreau)

-El poblat ibèric de Montbarbat. Aproximació a l'estudi del territori al curs

 inferior de la Tordera en època ibèrica. (Eugeni Burgueño, Maria del Vilar

 Vilà)

-Bandositats a Sant Martí Sapresa. (Pep Vila)

-L'endeutament municipal selvatà en la primera meitat del segle XVIII.

 (Miquel Borrell)

-La telegrafia òptica a la Selva (1848-1862). (Joan Llinàs, Josep M. Llorens,

 Jordi Merino)

-Toponímia de Sta. Coloma de Farners. (Josep Antoni Lluesma)


Notes i aportacions

-Troballes recents d'època romana republicana a Caldes de Malavella. (Jordi

 Merino)

-Memoràndum. Un testimoni de la premsa colomenca. (Lluís Costa)

-El paisatge de la Selva en l'obra de Josep Pla: una impressió primerenca.

 (Narcís Figueras)


Fonts documentals

-Documentació de la maçoneria selvatana a l'Arxiu de Salamanca. (Xavier

 Pérez)


Ressenyes i bibliografia comarcal

 

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona