informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Quaderns de la Selva, 15


Centre d'Estudis Selvatans

Any de publicació:2003

Número pàgines: 291

ISBN: ISSN 1130-1708 (Q.Selva,15)

Resum del llibre:

ÍNDEX


I Jornades d'història medieval de Lloret de Mar

-Naixement i desenvolupament d'una xarxa de petites viles a la Vall del Tec a

 l'edat mitjana: Prats de Molló, Arles de Tec, Ceret, El Voló. (A. Catafau)

-"Gentes de convicinio emebant et vendebant". Sobre la difícil història del

 mercat de Cassà de la Selva. (V. Farías)

-El castell de Sant Joan de Lloret. Dades arqueològiques. (J. Llinàs)

-El port de Lloret i el seus habitants (segles XIII i XIV). (E. Mallorquí)

-De l'arada al timó. La Tossa medieval. (J. Mundet)

-Una vila empordanesa a l'Edat mitjana. Torroella de Montgrí, segles XII-XIV.

 (X. Soldevila)

 

Estudis

-La necròpolis del Pi de la Lliura (Vidreres). Part II: Els dipòsits funeraris, el

 contingut de les urnes. Paral·lels i afinitats culturals. (E. Pons, A. Solés)

-Estratègies de conquesta i ocupació islàmica del nord-est de Catalunya.

 (C. Folch)

-El "terror blanc" a Aiguaviva. La repressió militar franquista (1939-1945).

 (J. Bohigas)

-La repressió franquista i la dona. El cas de Matilde Sabaté. (J. Clarà)

 

Notes

-Aspectes sobre cartografia de les Guilleries. Un estímul per a l'estudi de les

 comunicacions. (J. Tarrés)

-Una mostra de l'emigració gironina al final del segle XIX (Tarragona, 1881).

 (J.M. T. Grau, R. Puig)

-Els Brugueras-Bas de Tossa. (M. Mundet)

-Mn. Antoni M. Alcover a les nostres terres. Anada a les Guilleries i a Sant

 Hilari Sacalm (maig de 1909). (N. Figueras)

-"Lo qüento de l'infern", una variant folklòrica del Viatge a l'infern de Pere

 Porter. (P. Vila)

-Una pàgina web per a Joan Vinyoli. (P. Solà)

 

Fons documentals

-Els fons documentals de les masies de la Selva. (X. Pérez)

 

Ressenyes i bibliografia comarcal

 

Informacions del Centre

 

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona