informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

ANNALS del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca (PEHOC) 2010, 21. XIX Jornades d'Història de l'educació. Dones i educació


Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca

Any de publicació:2010

Número pàgines: 580

ISBN: ISSN 0211-8424

Resum del llibre:

-LA DONA I L'EDUCACIÓ DURANT LA IL·LUSTRACIÓ I EL LIBERALISME

-L'ensenyament de les nenes al segle XVIII als corregiments de Girona i Vic:

 Entre la caritat i la indústria popular.

-Les mestres del Baix Empordà al segle XIX.

-L'educació de les dones en la primera escola nocturna i dominical de Mataró

 (1858-1868)

-Wenceslao Ayguals de Izco. Educació i la dona com a liberal radical del segle

 XIX.

 

-DONA I EDUCACIÓ DURANT LA MONARQUIA ALFONSINA I LA II

 REPÚBLICA

-Elvira Godàs i Vila: l'experiència del CENU en primera persona.

-El difícil encaix de la legislació republicana a l'Escola Normal de Tarragona.

 Combats de la professora Montserrat Bertran Vallès.

-La formació del magisteri femení a les Illes Balears fins a la Segona

 República en imatges.

-Les primeres dones gironines a l'institut provincial i la universitat.

-Maria Solà de Sellarès: teosofia, educació i Escola Nova a Catalunya.

-Dona i educació en el moviment llibertari (1931-1939): el foment de l'estudi i

 la lectura.

-"Quaderns d'estudi": l'aportació del gènere.

-Feminisme laïcista. Formació i aprenentatges de les dones en una ciutadania

 igualitària.

 

-DONA I EDUCACIÓ DURANT LA DICTADURA FRANQUISTA

-"La depuración de las profesoras de instituto en Cataluña durante el

 franquismo".

-El guiatge catòlic de Mallorca als anys seixanta del segle XX. Aportacions al

 seu estudi a partir d'un diari personal i de les fotografies.

-Nazisme i pedagogia: Més enllà de l'homoerotisme i la misogínia (la dona en

 la revista "Signal").

-"Cambios pedagógicos en la España de los setenta y ochenta. Discursos

 teóricos y propuestas educativas desde el movimiento feminista".

-Sobre la recepció pedagògica de Nietzsche en la Transició: al voltant de la

 seva misogínia.

 

-MEMÒRIA ORAL I BIOGRAFIES

-Carme Mestres i Rosa Wendenburg: dues mestres emprenedores en temps

 difícils.

-Esbós biogràfic de Maria de las Mercedes Usúa Pérez.

-Àvies: memòria viva de l'escola de postguerra.

-Mestra i militant en temps de guerra (1936-1939): el cas de la Júlia Serra.

-Joana Colom, entre la pedagogia i la política. Vida d'una mestra en la

 República, la Guerra Civil i l'exili.

-Leonor Serrano i Pablo (1890-1942): feminisme i pedagogia a Diana.

-Cinc educadores mallorquines en el si de la renovació educativa.

-Anna Canalias. Una docent compromesa socialment en la Mallorca del primer

 terç del segle XX.

 

-APORTACIONS SOBRE HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ DE LA GARROTXA

-L'etapa nord-americana de Joan Roura Parella (1946-1983): la dimensió

 estètica i espiritual de la formació humana.

-Introducció a la història de l'educació a la Garrotxa.

-El Grup d'Ensenyants de la Garrotxa. La renovació pedagògica a Olot durant

 la Transició.

-Esplais de la Garrotxa. Més d'un quart de segle d'educació en el lleure a la

 Garrotxa.

-La Formació Professional a la Garrotxa.

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona