informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Els capítols matrimonials. Una font per a la Història Social


ROS MASSANA, Rosa

Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines

Any de publicació:2010

Número pàgines: 255

ISBN: 978-84-9984-000-0

Resum del llibre:

-Presentació (Rosa Ros Massana)

 

PRIMERA PART. LA FONT I LA SEVA REPRESENTATIVITAT

La contractació matrimonial en l'època medieval

1. Els contractes matrimonials a la Catalunya medieval. (Lídia Donat Pérez,

Xavier Marcó Masferrer, Pere Ortí Gost)

2. La firma d'espoli forçada. (Rosa Lluch Bramon)

 

Els capítols matrimonials en l'època moderna i contemporània

3. El procés final d'implantació dels capítols matrimonials (final de segle XVI -

començament del segle XVII). (Pere Gifre Ribas)

4. Les clàusules dels capítols matrimonials. (Llorenç Ferrer Alòs)

5. El declivi dels capítols matrimonials en el segle XX. (Rosa Congost Colomer)

 

Alguns estudis de cas

6. Els canvis en el costum: Igualada en el segle XVIII. (Julie Marfany)

7. Capítols vilatans, capítols rurals. Els capítols matrimonials de Sant Feliu de

Guíxols i la Vall d'Aro (1780-1860). (Rosa Ros Massana)

 

SEGONA PART. ELS USOS PER A LA HISTÒRIA SOCIAL

8. Capítols matrimonials i història de la família. (Llorenç Ferrer Alòs)

9. Els dots com a indicadors de les desigualtats socials i de la seva evolució

en el temps. (Rosa Congost Colomer)

10. Observacions entorn dels accessoris del dot en els capítols matrimonials

dels segles XVII i XVIII. El consum de mobles i robes.

(Santiago de Llobet Masachs)

 

APÈNDIX

Una base de dades per a capítols matrimonials. (Albert Serramontmany,

Enric Saguer)

 

Bibliografia

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona