informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

ANNALS de l'Institut d'Estudis Gironins. Volum XLVI - 2005

(NO DISPONIBLE)

Institut d'Estudis Gironins

Any de publicació:2005

Número pàgines: 506

ISBN: 84-86953-24-3

Resum del llibre:

ARQUEOLOGIA

-El vas Cazurro. (J. Barberà)

-El poblament al nord-est de Catalunya durant la transició a l'edat mitjana

 (segles V-XI dC). (C. Folch)

 

EDAT MITJANA I RENAIXEMENT

-El pontificat de Guillaume Durand de l'Arxiu Capitular de Girona. (M. Cantos)

-Introducció a la presència portuguesa en terres gironines durant la guerra

 civil catalana del segle XV (1462-1472). (J. Indiano)

-"Tres autores apícolas catalanes entre en Renacimiento y la Ilustración".

 (J.M. de Jaime)

-"Eiximenis y la iconografía de San Miguel en el gótico catalán". (P. Rodríguez)

-Un establiment episcopal a l'horta de Girona (1322). (E. Sierra)

-Un procés d'inquisició a Girona (1447). (E. Sierra)

-Els jesuïtes a Girona (1581). (E. Sierra)

-Un document de l'any 1360 relacionat amb el fossar dels jueus a Girona.

 (E. Sierra, S. Soler)

 

EDAT MODERNA I CONTEMPORÀNIA

-El castell de Sant Miquel: actuació restauradora sobre el conjunt. (Ll. Bayona,

 Ll. Buscató)

-Miquel Batllori, humanista. (J. Butinyà)

-Les últimes eleccions del franquisme: la minielecció d'alcaldes de 1976.

 (J. Clara)

-Notes historiogràfiques sobre la catedral de Girona. (D. Condom)

-La transmissió manuscrita de remeis populars a través del receptari de salvi

 Romaguera (1799-1883), masover de Serra de Daró. (J. Curbet)

-La Farga Casanova. (A. Jiménez)

-Tres cartes inèdites de Fra Joan Gaspar Roig i Jalpí. (Fr. J. M. Prunés)

-L'antiga xarxa de camins de les Guilleries. (J. Tarrés)

-Manuel Cazurro Ruiz pioner d'Empúries i col·leccionista. (I. Vallvé)

-Exvots metàl·lics. En el centenari de les festes de la Immaculada Concepció

 a Olot (1904-2004). Pervivència de la festa de Sant Nicolau al Vallespir.

 (P. Vila)

 

RECENSIONS I RESSENYES

-Gerona de Benito Pérez Galdós. Estudi introductori, amb notes i orientacions

 per a la lectura de Girona, "episodi nacional" per Carles Bastons i Vivanco.

 (I. Bonnín)

-Un text autèntic. El procés contra el comte d'Empúries per pecat de sodomia.

 (P. Vila)

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona