informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Estudis del Baix Empordà, 2007. Volum 26

(NO DISPONIBLE)

Institut d'Estudis del Baix Empordà

Any de publicació:2007

Número pàgines: 240

ISBN: 84-921668-3-4

Resum del llibre:

-El "Semanario de Palamós" i la seva incidència en la premsa de la comarca

 del Baix Empordà, en el darrer quart del segle XIX. (Josep Pallí i Roig)

-El castell de Benedormiens (Castell d'Aro), intervencions arqueològiques

 (1999-2000): el sistema defensiu del castell. (Gabriel de Prado)

-El carrer de la Milana (Pals): un nom que la sap llarga. (Anna-Maria Corredor

 Plaja)

-Els remences de Calonge. (Joan Molla i Callís, Esther Loaisa i Dalmau)

-La pagesia empordanesa d'entreguerres. Un estudi de cas: Pere Maruny i

 Cals, pagès de Sant Pol de la Bisbal (segles XVII i XVIII). Jaume Maruny i

 Gispert)

-Les rajoles de mitgeria, un document civil en ceràmica. (Joan Rosal i

 Sagalés)

-Josep Vilar, un calongí a l'Havana. (Josep Clara)

-Innovació educativa a la Bisbal d'Empordà: L'escola laica (18886-1887) i

 l'escola moderna (1903-1909). (Lluís Maruny i Curto)

-La indústria surera a Sant Feliu de Guíxols i el seu capital estranger (humà i

 financer), en els segles XIX-XX. (Gerard Bussot i Liñón)

-El receptari de cuina familiar de la palafrugellenca Júlia Frigola Girbal (segles

 XIX-XX). (Pep Vila)

-Catàleg de targetes postals de Sant Feliu de Guíxols editades per Josep

 Pascal. (Agustí Roldós i Soler)

-Avifauna dels alzinars del massís de Begur a la primavera. (Carles

 Barriocanal)

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona