informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Miscel·lània Lluís Esteva

(NO DISPONIBLE)

Institut d'Estudis del Baix Empordà

Any de publicació:2006

Número pàgines: 246

ISBN: 84-921668-2-3

Resum del llibre:

-Notícia d'unes excavacions arqueològiques a Plana Basarda (Santa Cristina

 d'Aro). (Francesc Aicart Hereu)

-El monument funerari sota la torre del Fum (Sant Feliu de Guíxols). Estat de

 la qüestió. (Josep Maria Nolla, Quim Grau)

-L'antic castell de Verges (segles XII-XIX). (Salvador Vega i Ferrer)

-Terrissa de l'hospital de Santa Caterina de Girona. (Narcís Soler Masferrer)

-Sociabilitat pagesa. Dinars de la cofraria de Sant Joan Degollaci de Foixà.

 (Pep Vila)

-Introducció a l'estudi de ràfecs amb rajoles i teules pintades a les comarques

 gironines. (Néstor Sanchiz Guerrero)

-L'ensenyament a Calonge (1732-1930). (J. Aymar i Ragolta, M. Darnaculleta i

 Poch)

-Catàleg de targetes postals de Sant Feliu de Guíxols editades per H. Barroso.

 (Agustí Roldós i Soler)

-Odissea d'un lleidatà que volia passar la frontera (1939-1949). (Josep Clara)

-Vida i mort de l'Acció Catòlica gironina (1940-1963). (Josep M. Marquès)

-Museu: perspectives diferents d'un mateix patrimoni guixolenc. (S. Alemany,

 J. Colomeda)

-La pagesia a les gavarres: característiques generals i percepcions

 mediambientals. (M. Sala, C. Vicens, S. Bernia, C. Carreres)

-Palafrugell i el seu Llibre de Privilegis: una reclamació en curs. (Xavier

 Rocas, Jordi Turon, M. Concepció Saurí)

-Vint-i-cinc números de la revista "Estudis del Baix Empordà": una anàlisi

 bibliomètrica. (Carles Barriocanal)

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona