informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Miscel·lània Pere Caner

(NO DISPONIBLE)

Institut d'Estudis del Baix Empordà

Any de publicació:2007

Número pàgines: 195

ISBN: 84-921668-4-5

Resum del llibre:

-En memòria i homenatge a Pere Caner i Estrany. (Institut d'Estudis del Baix

 Empordà)

-Recordança de Pere Caner. (Maria Vilar Bonet, Joseph Vilar Bonet)

-L'obra completa de Pere Caner Estrany. (Albert Vilar Massó)

-Pere Caner i la revista Proa de Palamós. (Albert Vilar Massó)

-Cartes des d'Amèrica: correspondència d'emigrants calongins. (Jordi Bautista

 Parra)

-Reminiscències feudals al Baix Empordà cap al 1907. (Joan Molla Callís,

 Esther Loaisa Dalmau)

-L'ensenyament a Calonge (II) 1931-1942*. (Jaume Aymar i Ragolta,

 Montserrat Darnaculleta i Poch)

-Maria Vilar i Bonet. (Jaume Aymar i Ragolta)

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona