informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Quaderns de la Selva, 19


Centre d'Estudis Selvatans

Any de publicació:2007

Número pàgines: 235

ISBN: ISSN 1130-1708 (Q.19)

Resum del llibre:

ÍNDEX:


Estudis

-Una qüestió de toponímia: el domini senyorial del clergue Guillem Gaufred a

 Riudellots de la Selva l'any 1265. (E. Mallorquí)

-Dones fortes de la Selva i Osona en la Revolta Catalana de 1640. (M. Moli)

-La Guerra dels Nou anys a la vegueria de Girona a través del testimoni de la

 Milícia Urbana de Reus (1693-1695). (J.M. Grau, R. Puig)

-El traginer Salvador Austrich Burcet. (A.M. Vilà)

 

Notes i aportacions

-Notes sobre troballes de terra sigil·lata sud-gàl·lica al jaciment de Ses Alzines

 (Tossa). (A. Aguirre)

-El mas Horta de Molí (1207-2007). Vuit segles d'història d'un mas de

 Brunyola. (R. Teixidor)

-Uns frares d'Hostalric a les Cent Nouvelles nouvelles (s.XV). Història d'un

 delme cobrat. (N. Figueras, P. Vila, A.M. Corredor)

 

Ressenyes i bibliografia comarcal

 

Informacions del Centre

 

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona