informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Treball agrari i reproducció econòmica. El Baix Empordà, 1850-1880


SAGUER, Enric

Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines

Any de publicació:2005

Número pàgines: 310

ISBN: 84-8458-213-2

Resum del llibre:

Presentació

 

L'agricultura baixempordanesa a mitjan segle XIX

L'àrea conreada: la fi d'una expansió.

L'ús del sòl a mitjan segle XIX.

Els aprofitaments agrícoles.

Els rendiments físics.

Dotació ambiental i pràctiques de reposició de la fertilitat.

L'apèndix inseparable: la ramaderia.

 

Tècniques i procés de treball agrari

Procés de treball i exigències laborals en els conreus herbacis.

Un model simple d'organització del treball agrícola.

L'organització del treball a nivell macroeconòmic: excedents laborals i pluriactivitat.

L'organització del treball agrícola a nivell microeconòmic: propietat de la terra i capacitat de treball familiar.

 

Consum i reproducció de la unitat familiar pagesa

Propietat de la terra i ingrés agrari.

El consum domèstic.

Costos de reproducció de l'explotació.

Les detraccions a la producció pagesa: impostos i renda de la terra a la segona meitat del segle XIX.

Consum, composició familiar i requeriments de la terra: Monells, 1880.

 

La distribució de la terra a mitjan segle XIX

Propietat veïna i dispersió de la propietat.

La petita propietat.

Propietat pagesa i mitjana propietat.

La gran propietat.

Els no propietaris.

Els altres drets de propietat.

La marginalitat de la propietat comunal.

Petita propietat i proletarització.

 

Arrendaments i masoveries: accés a la terra i explotació del treball pagès

El pes territorial d'arrendaments i masoveries.

Els arrendaments de parcel·les.

Els pactes de masoveria en la segona meitat del segle XIX.

El capital d'explotació.

La condició de masover.

L'ingrés masover: els Coloma del mas Coloma.

 

Epíleg: temps de canvis

 

Bibliografia

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona