informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Estructura comercial de la Costa Brava (11 vol.)

(NO DISPONIBLE)

CENTRE D'ESTUDIS DE PLANIFICACIÓ

Fons Editorial

Any de publicació:1984

ISBN: DL-B. 35-561-1984

Resum del llibre:
Aquest treball té un objectiu múltiple: a/ estudiar l'oferta comercial i les característiques dels establiments de la Costa Brava, b/ analitzar la capacitat de despesa i els hàbits de compra dels consumidors, tant residents com de segona residència i turistes, c/ analitzar la configuració territorial i les àrees d'atracció i de mercat de l'àrea estudiada i, d/ apuntar les línies bàsiques de reflexió i actuació de les administracions públiques i dels comerciants en la perspectiva d'una ordenació i reconversió del sector comercial.

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona