informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Quaderns de la Selva, 1


Centre d'Estudis Selvatans

Any de publicació:1984

Resum del llibre:

-Presentació (Josep Maria Sans)

-Nota preliminar

-Primeres notes ornitològiques de l'antic estany de Sils i rodalies (Lluís Motjé)

-Control d'aigües d'abastament del terme municipal de Santa Coloma de

 Farners (M. Abella, M.D. Amiel, M. Salgot, M. Torra)

-Cartografia de la vegetació del terme municipal de Santa Coloma de Farners

 (Antònia Llabrés)

-Notes sobre la bioclimatologia del Turó de l'Home (Josep M. Panareda,

 Josep Nuet)

-La Selva: Una comarca de llarga tradició forestal (Eloi Gonzàlez)

-Unes pintures pre-romàniques a Sant Pere Desplà (Josep Calzada)

-El retaule gòtic de Cassà de la Selva (Pere Freixes)

-Demografia històrica de Vidreres (Narcís Gascons, Xavier Madrenys)

-La immigració vers la ciutat de Girona (1473-1576): el cas de la comarca de

 la Selva (Narcís Castells)

-Població, ramaderia, conreus, rendiments i accés a la terra al Pla de Girona,

 a principi del segle XVIII (Joan Boadas)

-Un llinatge il·lustre de metges de la Selva: els Oms de Blanes

 (Pere Vallribera)

-Josep Anton Viader, metge i afrancesats (Ramon Alberch)

-La Parroquia de Santa Maria de Breda (1575-1835) (Josep M. Llorens)

-El Monestir de Sant Salvi de Cladells i l'Hospital de Nostra Senyora de Bellver

 (Josep M. Sas)

-Pedagogia de la festa al segle XVIII a través de la Consueta parroquial de

 Riudellots de la Selva (1763) (Joaquim M. Puigvert)

-La comarca de la Selva i els primers tapers catalans (Benet Julià)

-Notícies sobre la guerra del francès a la selva a la premsa patriòtica

 (1808-1809) (Joan Fort)

-El periòdic "El Porvenir" (1896-1897) i les seves aportacions a la història de

 la comarca de la Selva (Joan Domènech)

-El centre parroquial de la Cellera de Ter (1906-1983) (Lluís Llagostera)

-Sils a inicis del segle XX. L'enllumenat elèctric (Joan Viñolas, Lluís Costa)


Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona