informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Dels museus de ciències del segle XIX al concepte museístic del segle XXI


Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles

Any de publicació:2017

Número pàgines: 141

ISBN: 978-84-697-5683-6

Resum del llibre:

-Presentació

-Introducció

-Francesc Darder, el meu rebesavi (Anna Prats i Amorós)

-De Barcelona a Banyoles: Francesc Darder, la història natural aplicada i la

 Festa del Peix (Oliver Hochadel, Laura Valls)

-Colecciones didácticas para la enseñanza de la naturaleza en le siglo XIX.

 Estudios históricos y puesta en valor del patrimonio educativo en Argentina

 (Maria Gabriela Mayoni)

-Ciència Viscuda, recuperació i posada en valor del patrimoni científic

 educatiu (Vàngelis Villar)

-La importància de la taxidèrmia (Salvador Filella)

-La creació dels museus locals en el context polític i social de começaments

 del segle XX a Catalunya (Gabriel Alcalde)

-Iniciatives de les últimes dècades del s.XX al Museu Darder. El patrimoni

 natural com a objectiu (Mariona Juncà, salvador Sarquella)

-La gestió de les col·leccions al Museu Darder de Banyoles

 (Georgina Gratacós)

-La posició dels museus de ciències dins del seu entorn com a centres de

 recerca (Jesús Garcia-Gil)

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona