informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

El mas medieval a Catalunya. Quaderns, 19


Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles

Any de publicació:1998

Número pàgines: 140

ISBN: 84-922321-4-5

Resum del llibre:

SUMARI

-Tres mots polèmics : "villa", mas i alou en època carolíngia. (Josep M.

 Salrach i Marés)

-La ferreria i el mas al nord-est català medieval. (Víctor Farías i Zurita)

-El mas com a unitat d'explotació agrària. Repàs dels seus orígens. (Elvis

 Mallorquí i Garcia)

-Els masos a la baixa edat mitjana. Família pagesa, petita explotació i mercat.

 (Mercè Aventín i Puig)

-El mas i la servitud en els segles XIV i XV. Una aproximació. (Rosa Lluch i

 Bramon)

-Els masos a l'edat mitjana. Història i arqueologia. (Jordi Bolòs i Masclans)

-Els masos del pla de Girona. (Xavier Alberch, Josep Burch, Jordi Sagrera)

-L'estructura tipològica del mas: els precedents medievals. (Jeroni Moner i

 Codina)

 

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona