informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Fargues de ferro i fargues d'aram. Quaderns, 18


Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles

Any de publicació:1997

Número pàgines: 137

ISBN: 84-922321-2-9

Resum del llibre:

SUMARI

-Consideracions genèriques sobre la farga catalana. (Jordi Mascarella i

 Rovira)

-Les fargues medievals: els precedents de la farga catalana. (Marta Sancho i

 Planas)

-Aproximació a les fargues de la Cerdanya. (Domènec Miquel i Serra)

-El procés d'obtenció del masser. (Júlia Simon i Arias)

-La farga i els seus productes. (Pere Molera i Solà)

-Breus consideracions entorn a la composició mineralògica de les menes de

 ferro catalanes i la seva mineria a Catalunya. (Josep M. Mata-Perelló)

-La farga d'aram i l'artesania derivada. (Joaquim Mateu i Subirà)

-La ferrería de Agorregi (Aia, Gipuzkoa). (Txomin Ugalde, Mertxe Urteaga)

-L'edifici de la farga de Banyoles. (Jeroni Moner i Codina)

-Els darrers anys de la farga de Banyoles. (Erundino Sanz i Sánchez)

-Aspectes funcionals de la farga de Banyoles. (Lluís Privat i Font)

 

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona