informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

ANNALS de l'Institut d'Estudis Gironins. Volum XLII - 2001

(NO DISPONIBLE)

Institut d'Estudis Gironins

Any de publicació:2001

Número pàgines: 726

ISBN: 84-86953-16-2

Resum del llibre:

PONÈNCIES

-Girona, ciutat fluvial. (A. Ribas)

-La ciutat de Girona a l'època moderna: de capital del drap a plaça forta. (X. Torres)

-Alimentació de cuina a Girona. Miscel·lània d'aculturacions i intercanvis. (J. Fàbrega)

 

COMUNICACIONS

-Importància geopolítica d'una ciutat en època visigoda: Girona després de

 Vouillé (s.VI-VII)

-"El sarcòfag de Sant Feliu". Una aproximació historicoarqueològica

-Girona en els textos àrabs: encara algunes novetats

-L'aportació de la cartografia a l'estudi de la ciutat de Girona i el seu territori

 en època carolíngia

-"Aquí es redacten i s'esculpeixen inscripcions". Aproximació al Corpus

 epigràfic de la ciutat de Girona

-El temple de Sant Feliu de Girona, al s.XIV

-El lloc de la ciutat

-La cultura de la caritat: inventari dels béns de l'Hospital de la Seu (Girona, 31

 de gener 1342)

-Una pretesa interculturalitat: la comunitat jueva de Girona i la seva relació

 amb la societat cristiana

-La relació dels jueus de Girona amb la terra

-Les relacions entre les comunitats jueves de Vic i Girona (s.XIV)

-L'etapa gironina de l'escultor Pere de Santjoan

-Aportació documental sobre el pintor Ramon Solà I

-Un casal medieval amb torre: "La pabordia" de Girona

-Referències al teatre medieval en les actes capitulars de la catedral de

 Girona

-Dos itineraris litúrgics per la Girona medieval i moderna

-La fundació de Girona en la historiografia humanística: l'exemple de Francesc

 Tarafa

-El culte a la Mare de Déu dels Dolors a Girona

-De com un mestre de minyons barceloní va demanar permís per estalbiar-se

 a Girona (1637)

-Una edició gironina de 1637 del "Llibre dels bons amonestaments" d'Anselm

 Turmeda

-Fullets històrics francesos, de tema gironí, a la Biblioteca Municipal de Tolosa

 de Llenguadoc

-Una escuela para una ciudad de XVIII. La fundación de la Escuela de Dibujo

 de Girona

-Guerra, pàtria i estadísitca: el despertar polític dels hisendats gironins

 (1795-1800)

-Terrisa gironina trobada a la Casa de Cultura

-Un paper reivindicatiu sobre la situació socieconòmica de Girona en el

 s.XVIII

-Girona ciutat de pas. La carretera de dins la ciutat a finals del s.XVIII i

 principis del s.XIX

-El baró de Gérando a Girona

-Els hisendats i l'assalt al poder polític durant el Trieni Constitucional

 (1820-1823)

-L'Espanyola (1835). Una visió romàntica de la ciutat de Girona

-L'actuació arqueològica de la comissió de monuments de Girona al s.XIX:

 Emporion i Rhode

-El pou de glaç de Vilanna

-Los depósitos del Museo de Prado en el antiguo Museo Provincial de Girona,

 actual Museo d'Art

-"La llista de Girona: el pas clandestí de la frontera a les comarques de

 Cerdanya, Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà, els anys 1940-1944"

-La "Revista de Girona", del franquisme a la democràcia

...


Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona