cerca per l'index bibliogràfic

La classificació dels diferents articles es fa mitjançant quatre indexacions: autors, publicacions i títols. La referència de cadascun dels articles va seguida de la fitxa bibliogràfica completa: nom de l'autor, títol de l'article, paginació de l'article, nom de la publicació, número del volum, any de la publicació i centre d'estudis que l'ha publicat.

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona