Calefacció i xarxa de calor

Instal·lació de plauqes solars tèrmiques a la coberta del pavelló poliesportiu

Joaquim Roca Ventura, Sant Gregori - 2006

Equips col·lectors solars

Col·lector solar ROTH F1; Acumulador solar ROTH de 800L; Bomba ACS WILO Z-25/6

Cost: 30.201,76€ - Finançament: Ajuntament 24.701,76€; Diputació 5.500€ Empresa proveïdora: NOVINET CLIMATITZACIÓ SL Estalvi d'emissions CO2: 5.15 tn CO2/any

Instal·lació de bombes de calor geotèrmiques a l’espai La Pineda i a la zona esportiva

Joaquim Roca Ventura, Sant Gregori - 2006

Sistema geotèrmic

Fase Generador: Generador bomba calor model NIBE FIGHTER 1330-30 amb accssori HPAC; Dipòsit AIB Lapesa de 1500L; Bomba circulació GRUNDFOS TPE 50-240/2 a 3x400V

Fase Captació: Material instal·lació per captació de 65x90m2 de terreny i tub captador de 10AT de D.32mm i col·lectors 100m/32

Cost: 153.967,59€ - Finançament: Ajuntament Empresa proveïdora: TERUNDAR SL Estalvi d'emissions CO2: 37.47 tn CO2/any

Instal·lació d’una caldera de biomassa a l’hotel Calitxó

Hotel Calitxó, Molló (Ripollès) - 2008

Emmagatzematge i producció de calefacció i ACS a través d’estella.

Cost: 50.000€ - Finançament: subvenció ICAEN + finançament privat. Empresa proveïdora: HERTZ Estalvi d'emissions CO2: 45,76 tn CO2/any

Implantació d’una caldera de biomassa que dóna escalfor a més d’un edifici en xarxa

Lluís Carbó i Saguer, Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) - 2013

Instal·lació d’una caldera de biomassa per cobrir les necessitats de calefacció dels nou edifici rehabilitat, l’escola i la llar d’infants. Aquesta caldera de 150 kW, amb un rendiment del 93,5% i funciona en paral·lel amb les actuals. Aquest cas té un benefici social del territori per les possibilitats d’explotació de recursos forestals per obtenir estella.

Cost: 99.655,21€ - Finançament: Empresa proveïdora: Solucions bioenergètiques integrals, S. L. Estalvi d'emissions CO2: 22,88 tn CO2/any

Implantació d’una caldera de biomassa que dóna escalfor a més d’un edifici en xarxa

Esteve Costa i Sala, Alcalde, Llanars (el Ripollès) - 2012

La caldera de biomassa dóna escalfor a través d’una xarxa de calor a l’Ajuntament, a l’escola i a la Cooperativa. La caldera funciona actualment amb estella forestal que es va treure de Llanars durant la recuperació de les pastures. La caldera es va instal·lar al costat de la plaça Major per tal de mostrar-la als veïns i visitants. La caldera es va tapar amb una estructura de vidre que permet veure tot el procés.

Cost: 200.000 Euros - Finançament: Ajuntament, ICAEN, Departament Territori i Sostenibilitat (a través d’un ajut del Consell Comarcal), Diputació de Girona. Empresa proveïdora: Josep Gutierrez Borjas (Camprodon) Estalvi d'emissions CO2: 18,06 tn CO2/any
Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat