Altres fonts d’informació

Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya

Associació Catalana de Municipis (ACM). Compra agregada d’electricitat

Servei de Millora a la Gestió Pública Local (SMGP) del Consell Comarcal del Maresme

Pro-ee: Compra conjunta i eficiència energètica

Projecte LEAP: Compra conjunta sostenible

Campanya Procura + 

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya: Programa de compra pública sostenible

Ihobe: Compra pública verde 

Central de Contractació de la Diputació de Burgos

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat