Espai de contractació pública conjunta

La contractació pública conjunta consisteix en la participació de dos o més entitats públiques en un únic procés de contractació o licitació conjunta, a través de diferents modalitats que poden implicar un grau de coparticipació més o menys elevat, des de que totes les entitats licitin i tramitin tot el procediment de contractació de manera conjunta, fins a que una administració lideri una licitació fins a la mateixa formalització del contracte i que amb posterioritat s’apliqui a la resta d’entitats. Es tracta d’un instrument que pot facilitar el procés de realització d’obres, adquisició de productes i serveis principalment a aquelles entitats locals amb pocs recursos tècnics i econòmics ja que garanteix un major volum de compra i una millor posició de negociació davant dels proveïdors.

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat