Model Metropòlità d’escoles NZEN

Objectius:

Des de l’​Àrea Metropolitana de Barcelona AMB, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’està treballant en el desenvolupament d’un procés de conceptualització al voltant del MODEL METROPOLITÀ D’ESCOLES NZEB, de rehabilitació energètica d’escoles. L’objectiu és engegar un procés de debat que permeti incorporar els punts de vista de tots els actors implicats als estudis de diagnosi realitzats per l’AMB fins al moment, per tal de consolidar el model proposat i identificar les diferents accions necessàries per posar-ho en pràctica.

Dates:
6 de març de 2019

Lloc:
Barcelona

Termini d'inscripció:

Programa:

Programa documents:
Model Metropòlità d'escoles NZEN

Organitza:

Més informació:

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat