Convocatòria de subvencions del programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals

Objectius:

Subvencions en règim de concurrència competitiva que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes dins del programa de suport per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals en equipaments de titularitat i/o gestió municipal la despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a l’ajuntament i que hagin estat previstes en el pla d’acció d’energia sostenible (PAES) aprovat pel Ple municipal, d’acord amb les bases especifiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de data 27 de novembre de 2018 i publicades al BOP número 235 de data 10 de desembre de 2018.

Línia 1. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear micro-xarxes de calor municipals, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa gestionarà de manera integral la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

Línia 2. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa,  crear xarxes o micro-xarxes de calor municipals, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa gestionarà de manera integral la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

Publicat al BOP núm 21 de 30/01/2019

Dates:
Del 31 de gener fins el 30 d'abril de 2019

Lloc:

Termini d'inscripció:

Programa:
http://www.ddgi.cat/web/servei/3511/subvencions-del-programa-de-suport-a-la-instal-lacio-de-calderes-i-xarxes-de-calor-de-biomassa-municipals-2019

Programa documents:

Organitza:
Diputació de Girona

Més informació:

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat