Avaluació del cost de no actuar – actualització de l’eina de càlcul

La Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis l’eina excel CoNACC, que avalua el cost de no actuar davant els impactes del canvi climàtic.

L’eina fa un càlcul aproximat del cost que tindria un municipi si no actua davant els impactes del canvi climàtic. És una eina excel de molt fàcil ús. L’usuari només ha d’introduir el nom del municipi l’any d’inici a considerar, i la superfície inundable per un període de retorn de 50 anys i de 100 anys en sòl urbà i sòl industrial.

A partir d’aquí es fa una estimació del cost que tindria el canvi climàtic per al municipi si no es fes res. Es consideren els àmbits següents: Costos sanitaris dels cops de calor, costos dels incendis forestals, costos de l’aigua subministrada al sector residencial, costos per a l’agricultura, costos per a la ramaderia, costos de les inundacions i els costos de reposició de sorres i reparació de platges.

L’avaluació és força conservadora atès que es consideren, només, els costos més directes dels impactes. No s’han pogut avaluar tots els impactes, però és una eina que s’anirà actualitzant i revisant, per incorporar informació nova i les millores suggerides pels usuaris.

El cost acumulat de no actuar contra el canvi climàtic (CNACC). NOVETAT 2018. (ACTUALITZADA A gener 2019: ja hi ha inclòs el cost de no actuar en cas d’inundació)

Energia / Litoral / Medi Natural / Mobilitat / Pacte d'alcaldes
Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat