Jornada Mecanismes innovadors de finançament de projectes d’estalvi i eficiència energètica

Objectius:

Els projectes en estalvi i eficiència energètica de per si resulten avantatjosos econòmicament, però moltes vegades la inversió necessària dificulta fer front als costos inicials. L’objectiu de la present jornada és exposar diverses formules i mecanismes de finançament que faciliten fer front a la inversió per a poder desenvolupar els projectes i analitzar quines s’ajusten millor a cada cas.

Dates:
19 d'octubre de 2018

Lloc:
Ripoll

Termini d'inscripció:

Programa:

Programa documents:
Jornada Mecanismes innovadors de finançament de projectes d'estalvi i eficiència energètica

Organitza:

Més informació:

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat