Jornada internacional “Adaptant la Mediterrània al canvi climàtic: agricultura, aigua i boscos”

Objectius:

La jornada, organitzada pel projecte europeu Life Medacc, per presentar els resultats obtinguts en el decurs de cinc anys de vigència del projecte Life Medacc i ser un espai de reflexió sobre l’adaptació al canvi climàtic.

Dates:
24 d'abril de 2018

Lloc:
Barcelona

Termini d'inscripció:

Programa:
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/ActivitatsAgenda/Jornada_Medacc_Adaptant_la_Mediterrania#MesInfo

Programa documents:

Organitza:

Més informació:

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat