Curs d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

Objectius:

Un primer objectiu del curs és descriure els tipus de vehicles elèctrics, així com la normativa que especifica les característiques i condicions de funcionament dels punts de càrrega i de la connexió entre la infraestructura i el vehicle.
El segon objectiu és explicar la ITC-BT-52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos” i la seva Guia Tècnica, on s’especifiquen els requisits i condicions tècniques d’aquest tipus d’instal·lacions.

Dates:
18 d'abril de 2018

Lloc:
Girona

Termini d'inscripció:

Programa:
http://www.eic.cat/promocio/e_agenda_gir/2018/Formacio/vehicles_electrics.html

Programa documents:

Organitza:
Enginyers Industrials de Catalunya, demarcació de Girona

Més informació:

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat