Recursos tècnics

COM ADHERIR-SE AL NOU PACTE D’ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA (40/30)

(Obligatori pels municipis que es vulguin adherir a partir del 1 de novembre de 2015)


METODOLOGIA I EINES PER A LA REDACCIÓ DELS PAESC (Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima)

El dia 01/11/2015 es va posar en marxa el nou PACTE D’ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA (40/30), que a més de nous objectius de mitigació d’emissions, incorpora l’adaptació al canvi climàtic en els antics PAES, transformant-los en PAESC (Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima).

En el marc del projecte de cooperació transfronterera ECTAdapt “Contribuir a l’adaptació de l’espai català transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic”, finançat pel programa INTERREG de la UE, el CILMA i la Diputació de Girona, en cooperació amb el Departament dels Pirineus Orientals, van treballar en l’elaboració de la Metodologia dels PAESC per als municipis de l’Espai Català Transfronterer, amb l’objectiu d’acompanyar a les administracions locals en l’actualització dels PAES i en la redacció dels PAESC.

D’aquest projecte vam obtenir dos PAESC pilot, el dels municipis de Navata i Tossa de Mar:

PAESC PILOT DE NAVATA

PAESC PILOT DE TOSSA DE MAR

Ara ja es disposa de la metodologia definitiva per comarques gironines per a la redacció dels PAESC i les eines de suport per als equips redactors.

Metodologia per a la redaccció dels PAESC a comarques gironines

Eines PAESC

S’ha proposat als municipis gironins que s’adhereixin al nou Pacte i sol·licitin  el Pla de Serveis d’Assistència als Ajuntaments per a la Transició energètica i l’Acció Climàtica. Mitjançant el Pla de serveis, els ajuntaments adherits amb una població inferior a 20.000 habitants, poden sol·licitar la redacció del PAESC sense cap cost.

La Diputació de Girona ha licitat la redacció dels PAESC supramunicipals per a cada una de les 20 unitats de paisatge de comarques gironines.

Unitats de paisatge i els seus municipis

Els ajuntaments que s’adhereixin al nou Pacte i que sol·licitin la redacció del PAESC (municipis < 20.000 habitants), a través del Pla de Serveis, abans de l’1 de març de 2021, participaran en la definició d’accions per als seus municipis a partir de les dades disponibles.

Per tant, en cas que vulguin que el PAESC supramunicipal reculli accions individualitzades per al seu municipi es recomana, que omplin el full excel (disponible en aquest enllaç: https://bit.ly/2J0uimY ) per recollir les dades de consums energètics dels seus edificis, equipaments i instal·lacions municipals (obligatori) i consum d’aigua municipal (optatiu) que necessitarà l’empresa consultora per a la redacció del PAESC supramunicipal i ajustar al màxim les accions necessàries a planificar. El termini d’entrega del full excel és el 15 de març de 2021. Cal que el retornin aquest full excel degudament omplert a:  materesa@ddgi.cat. En cas que no es rebin les dades dins del termini indicat, el PAESC només inclourà accions supramunicipals per al conjunt dels municipis que formen part de la unitat del paisatge.


GUIA D’ACCIONS PER MITIGAR EL CANVI CLIMÀTIC A LES COMARQUES GIRONINES

Guia d’accions per mitigar el canvi climàtic a les comarques gironines – Agost 2018


GUIA D’ACCIONS PER ADAPTAR EL CANVI CLIMÀTIC A LES COMARQUES GIRONINES

Actualització: Guia d’Accions d’Adaptació al Canvi Climàtic pels Plans d’Acció Local per a l’Energia i el Clima (PAESC) – Gener 2021

Guia d’Accions d’Adaptació al Canvi Climàtic pels Plans d’Acció Local per a l’Energia Sosotenible i el Clima (PAESC) de l’Espai Català Transfronterer (ECT) – Octubre 2019

En el marc del projecte ECTAdapt, el CILMA ha obtingut una guia d’accions concretes d’adaptació al canvi climàtic contextualitzades a l’àmbit de l’ECT, que poden desenvolupar les administracions locals en el marc de les seves competències. Aquestes accions es troben agrupades per sectors vulnerables al canvi climàtic i per impactes. Aquestes accions es poden planificar en els PAESC municipals.

Guia d’accions d’adaptació al canvi climàtic pels Plans d’Acció Local per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de l’Espai Català Transfronterer (ECT) – Octubre 2019

Excel de costos de les accions d’adaptació planificades


INVENTARI DE LES DADES DE VULNERABILITAT ALS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC DE L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER (ECT)

En el marc del projecte ECTAdapt, la Diputació de Girona ha elaborat un inventari i una posada en comú de dades de la vulnerabilitat de l’ECT als efectes del canvi climàtic (inventari de les dades existents i no existents, i anàlisis de la vulnerabilitat i elaboració d’eines cartogràfiques), amb l’objectiu de millorar els coneixements a escala municipal i que pugui servir per l’anàlisi en l’elaboració dels PAESC municipals.

Metodologia de càlcul dels indicadors i subindicadors per l’anàlisi de la vulnerabilitat al canvi climàtic del municipis de l’ECT – Juny 2019

Mapes de vulnerabilitat als diferents riscos i impactes climàtics

Mapes dels indicadors de vulnerabilitat als diferents riscos i impactes climàtics

Base de dades municipals de vulnerabilitat al canvi climàtic (excel)

Accés al SITMUN  > Accedir a cartografia Medi Ambient  >  Clicar Mapes de vulnerabilitat al canvi climàtic > Clicar sobre el municipi i es deplega una pantalla amb la fitxa resum municipal amb les dades climàtiques disponibles i les seves projeccions, amb els impactes, riscos i vulnerabilitats per sectors, i els indicadors associats

Trasllat de les dades de les fitxes de vulnerabilitat al SECAP template (excel)


METODOLOGIA I EINES PER A LA REDACCIÓ DELS INFORMES DE SEGUIMENT DELS PAES:

Un dels compromisos de l’adhesió al Pacte d’alcaldes és redactar mínim cada dos anys un informe d’execució a partir de la presentació del Pla d’acció, per avaluar-lo, fer-ne el seguiment i verificar-ne el compliment.

Directrius redacció informes seguiment PAES CCGG

Plantilla Informe de Seguiment del PAES – Document word

Plantilla Informe de Seguiment del PAES – Document excel (versió actualitzada març 2018)

Informe de seguiment – pilot – ajuntament d’Arbúcies

Informe de seguiment – pilot – ajuntament de Llívia

Informe de seguiment – pilot – ajuntament de Navata

Informe de seguiment – pilot – ajuntament de la Vall d’en Bas

Guia per a la presentació dels informes mitjançant el My Covenant – març 2020

Com sol·licitar un ajornament en els terminis per presentar els seus PAESC i/o informes de seguiment, en motiu del COVID-19


METODOLOGIA I EINES PER A LA REDACCIÓ DELS PAES:

Metodologia

Eines_PAES_gi_2015

Presentacio del quadre de preus i condicions tècniques de contractació per a la redacció dels PAES

PAES pilot d’Arbúcies

PAES pilot de Llívia

PAES pilot de Navata

PAES pilot de La Vall d’en Bas


INVENTARI DE REFERÈNCIA D’EMISSIONS DE LES COMARQUES GIRONINES (2006-2014). Juny 2019


INVENTARI DE REFERÈNCIA D’EMISSIONS DE LES COMARQUES GIRONINES – IRE- (2005). Juliol 2013


INFORME DE MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DEL SECTOR DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LES ENERGIES RENOVABLES A LES COMARQUES DE GIRONA:

Recomenacions clau per a les administracions locals


JORNADES, CURSOS I SEMINARIS:

Jornada de presentació del Projecte BEenerGI. Girona, 16 de juliol de 2015

Ponències del seminari: Reforç i innovació de les accions previstes als Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). Girona, 16 de setembre de 2013

Ponències de la jornada taller “Inversions en eficiència energètica i energies renovables sense endeutament per als ens locals”. Girona, 27 de juny de 2013

Curs d’introducció a l’eficiència energètica i les energies renovables (Re-Energy Jobs). Girona, juny 2013

Curs d’actualització en instal·lacions d’energies renovables i eficiència energètica (Re-News Jobs). Girona, Maig-juny 2013

Continguts del curs de formació: Gestió Energètica Municipal en el marc del Pacte d’alcaldes. Girona, 1, 8 , 15 i 22 de febrer de 2012

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat