Recursos tècnics

COM ADHERIR-SE AL NOU PACTE D’ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA (40/30)

(Obligatori pels municipis que es vulguin adherir a partir del 1 de novembre de 2015)


METODOLOGIA I EINES PER A LA REDACCIÓ DELS PAESC (Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima)

El dia 01/11/2015 es va posar en marxa el nou PACTE D’ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA (40/30), que a més de nous objectius de mitigació d’emissions, incorpora l’adaptació al canvi climàtic en els antics PAES, transformant-los en PAESC (Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima). Escenaris_tramit_PAESC

En el marc del projecte de cooperació transfronterera ECTAdapt “Contribuir a l’adaptació de l’espai català transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic”, finançat pel programa INTERREG de la UE, el CILMA i la Diputació de Girona, en cooperació amb el Departament dels Pirineus Orientals, estem treballant en l’elaboració de la Metodologia dels PAESC per als municipis de l’Espai Català Transfronterer, amb l’objectiu d’acompanyar a les administracions locals en l’actualització dels PAES i en la redacció dels PAESC.

Mentre no es disposi d’aquesta metodologia comú per a tots els municipis de l’espai català transfronterer, recomanem als ajuntaments que vulguin avançar en la redacció dels PAESC que tinguin en compte els següents conceptes:
• Els estudis i documentació que es generin en el PAESC han de permetre alimentar el SECAP TEMPLATE, és a dir, el document Excel que caldrà entregar a la UE i que us podeu descarregar aquí: SECAP_Template_ES.
• Proposta d’índex del PAESC per a orientar la redacció, que us podeu descarregar aquí: PROPOSTA_INDEX_PAESC.
I en format word aquí: PROPOSTA_INDEX_PAESC:
• El límit de treball del PAESC es defineix pel límit físic del terme municipal i per les competències de l’administració local.
• Segons la metodologia de la COMO (UE), caldrà considerar els següents IMPACTES CLIMÀTICS (pel que fa al clima actual i a les projeccions del municipi): Onades de calor, Onades de fred, Precipitació extrema, Inundacions, Pujada del nivell del mar, Sequeres i escassetat d’aigua, Tempestes, Esllavissades, Incendis forestals, i Canvis en el patró de nivació. Així com els seus efectes en els SECTORS: Edificis, Transport, Energia, Aigua, Residus, Planificació urbanística, Agricultura i sector forestal, Medi ambient i biodiversitat, Salut, Protecció civil i casos d’emergència, Turisme, Litoral i sistemes costaners.

METODOLOGIA PER ALS PAESC A LES COMARQUES GIRONINES (disponible properament)

SOL·LICITUD DE DADES ALS AJUNTAMENTS PER A LA REDACCIÓ DELS PAESC (Excel)

PAESC PILOTS DE NAVATA I TOSSA DE MAR

PAESC PILOT DE NAVATA

PAESC PILOT DE TOSSA DE MAR


GUIA D’ACCIONS PER MITIGAR EL CANVI CLIMÀTIC A LES COMARQUES GIRONINES

Guia d’accions per mitigar el canvi climàtic a les comarques gironines – Agost 2018


GUIA D’ACCIONS PER ADAPTAR EL CANVI CLIMÀTIC A LES COMARQUES GIRONINES

Actualització: Guia d’Accions d’Adaptació al Canvi Climàtic pels Plans d’Acció Local per a l’Energia i el Clima (PAESC) – Gener 2021

Guia d’Accions d’Adaptació al Canvi Climàtic pels Plans d’Acció Local per a l’Energia Sosotenible i el Clima (PAESC) de l’Espai Català Transfronterer (ECT) – Octubre 2019

En el marc del projecte ECTAdapt, el CILMA ha obtingut una guia d’accions concretes d’adaptació al canvi climàtic contextualitzades a l’àmbit de l’ECT, que poden desenvolupar les administracions locals en el marc de les seves competències. Aquestes accions es troben agrupades per sectors vulnerables al canvi climàtic i per impactes. Aquestes accions es poden planificar en els PAESC municipals.

Guia d’accions d’adaptació al canvi climàtic pels Plans d’Acció Local per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de l’Espai Català Transfronterer (ECT) – Octubre 2019

Excel de costos de les accions d’adaptació planificades


INVENTARI DE LES DADES DE VULNERABILITAT ALS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC DE L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER (ECT)

En el marc del projecte ECTAdapt, la Diputació de Girona ha elaborat un inventari i una posada en comú de dades de la vulnerabilitat de l’ECT als efectes del canvi climàtic (inventari de les dades existents i no existents, i anàlisis de la vulnerabilitat i elaboració d’eines cartogràfiques), amb l’objectiu de millorar els coneixements a escala municipal i que pugui servir per l’anàlisi en l’elaboració dels PAESC municipals.

Metodologia de càlcul dels indicadors i subindicadors per l’anàlisi de la vulnerabilitat al canvi climàtic del municipis de l’ECT – Juny 2019

Mapes de vulnerabilitat als diferents riscos i impactes climàtics

Mapes dels indicadors de vulnerabilitat als diferents riscos i impactes climàtics

Base de dades municipals de vulnerabilitat al canvi climàtic (excel)

Accés al SITMUN  > Accedir a cartografia Medi Ambient  >  Clicar Mapes de vulnerabilitat al canvi climàtic > Clicar sobre el municipi i es deplega una pantalla amb la fitxa resum municipal amb les dades climàtiques disponibles i les seves projeccions, amb els impactes, riscos i vulnerabilitats per sectors, i els indicadors associats

Trasllat de les dades de les fitxes de vulnerabilitat al SECAP template (excel)


METODOLOGIA I EINES PER A LA REDACCIÓ DELS INFORMES DE SEGUIMENT DELS PAES:

Un dels compromisos de l’adhesió al Pacte d’alcaldes és redactar mínim cada dos anys un informe d’execució a partir de la presentació del Pla d’acció, per avaluar-lo, fer-ne el seguiment i verificar-ne el compliment.

Directrius redacció informes seguiment PAES CCGG

Plantilla Informe de Seguiment del PAES – Document word

Plantilla Informe de Seguiment del PAES – Document excel (versió actualitzada març 2018)

Informe de seguiment – pilot – ajuntament d’Arbúcies

Informe de seguiment – pilot – ajuntament de Llívia

Informe de seguiment – pilot – ajuntament de Navata

Informe de seguiment – pilot – ajuntament de la Vall d’en Bas

Guia per a la presentació dels informes mitjançant el My Covenant – març 2020

Com sol·licitar un ajornament en els terminis per presentar els seus PAESC i/o informes de seguiment, en motiu del COVID-19


METODOLOGIA I EINES PER A LA REDACCIÓ DELS PAES:

Metodologia

Eines_PAES_gi_2015

Presentacio del quadre de preus i condicions tècniques de contractació per a la redacció dels PAES

PAES pilot d’Arbúcies

PAES pilot de Llívia

PAES pilot de Navata

PAES pilot de La Vall d’en Bas


INVENTARI DE REFERÈNCIA D’EMISSIONS DE LES COMARQUES GIRONINES (2006-2014). Juny 2019


INVENTARI DE REFERÈNCIA D’EMISSIONS DE LES COMARQUES GIRONINES – IRE- (2005). Juliol 2013


INFORME DE MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DEL SECTOR DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LES ENERGIES RENOVABLES A LES COMARQUES DE GIRONA:

Recomenacions clau per a les administracions locals


JORNADES, CURSOS I SEMINARIS:

Jornada de presentació del Projecte BEenerGI. Girona, 16 de juliol de 2015

Ponències del seminari: Reforç i innovació de les accions previstes als Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). Girona, 16 de setembre de 2013

Ponències de la jornada taller “Inversions en eficiència energètica i energies renovables sense endeutament per als ens locals”. Girona, 27 de juny de 2013

Curs d’introducció a l’eficiència energètica i les energies renovables (Re-Energy Jobs). Girona, juny 2013

Curs d’actualització en instal·lacions d’energies renovables i eficiència energètica (Re-News Jobs). Girona, Maig-juny 2013

Continguts del curs de formació: Gestió Energètica Municipal en el marc del Pacte d’alcaldes. Girona, 1, 8 , 15 i 22 de febrer de 2012

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat