Municipis adherits

Aquí es pot accedir a la informació dels municipis en el web europeu del Pacte d’Alcaldes (www.eumayors.eu).

 

 

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat