Com adherir-se al al nou Pacte d’alcaldes pel Clima i l’Energia (40/30)

(Obligatori pels municipis que es vulguin adherir a partir del 1 de novembre de 2015)

El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia és la fusió de la mitigació del canvi climàtic (Pacte dels Alcaldes – Covenant of Mayors) i l’adaptació (Alcaldes per l’Adaptació – Mayors Adapts) sota un mateix paraigua en una sola iniciativa.

Aquesta iniciativa defineix els compromisos renovats i la visió compartida (més enllà del 2020) per abordar reptes interconnectats: la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació i l’energia sostenible.

Els signataris es comprometen a reduir les emissions de carboni o de gasos d’efecte hivernacle i en el seu territori com a mínim en un 40% al 2030  i a augmentar la resiliència als impactes del canvi climàtic.

Per poder traslladar aquests compromisos a l’acció es comprometen enviar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC – SECAP en anglès) en dos anys des de la seva adhesió formal,  inclòs si es preveu la integració de l’adaptació a d’altres estratègies, plans o programes. El Pla d’acció s’ha de basar en un Inventari Base d’Emissions  (BEI en anglès) per a la mitigació i ha d’incloure una Avaluació de les vulnerabilitats i els riscos al canvi climàtic per a l’adaptació. El PAESC es publicarà a la pàgina web del Pacte dels alcaldes. Els signataris han d’informar de la implementació del seu PAESC cada dos anys. Quan facin aquest seguiment podran reajustar les seves prioritats i revisar el PAESC per tal de garantir la consecució dels objectius establerts .

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat