Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior

Són objecte de subvenció les actuacions d’adequació de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que, d’acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa, es troben en el Cas A i el Cas B previstos en la base 2.1 de l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny.

Termini: des del 10 de juliol fins el 9 d’agost de 2015

Publicat al DOGC núm. 6909 de 09/07/2015

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat