Ajuts de la fase pilot del Pla de Foment de la biomassa forestal per a ús tèrmic per a la instal·lació de calderes de biomassa i/o xarxes de calor en les comarques de Girona

Els ajuts es concedeixen als ajuntaments de les comarques de Girona per instal·lar, en equipaments de titularitat i/o gestió municipal, calderes de biomassa llenyosa forestal, en forma d’estella, i/o xarxes de calor que utilitzin aquest combustible que hagin estat prèviament planificades en plans d’acciód’energia sostenible (PAES), aprovats per l’ajuntament.

Termini: del 24 de juny fins el 15 de juliol de 2014

Publicat al BOP núm. 119 de 23 de juny de 2014

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat