Convocatòria de subvencions als ajuntaments de menys de 500 habitants

Es podran finançar les despeses corrents o d’inversió per la construcció, reparació conservació i manteniment en vies púliques, edificis, instal·lacions i equipaments en general dins l’àmbit de les competècies municipals.

Publicat al BOP núm. 138 de 18 de juliol de 2013

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat