Wattia Innova


Descripció general:

WATTIA INNOVA SL és el resultat de la unió de dues empreses dedicades a l’eficiència energètica: IGETECH INNOVA S.L, empresa especialista en automatització d’edificis i habitatges, i ANALITZADORS ASSESSORIA ENERGÈTICA SL, empresa especialista en tarificació elèctrica.

Productes i serveis:

Gràcies a la utilització d’avançades eines de monitorització, desenvolupades amb tecnologia pròpia (SmartLite®), oferim el recursos adequats per millorar l’eficiència energètica de tot tipus d’instal.lacions, aconseguint reduir notablement les despeses econòmiques i mediambientals derivades dels sobreconsums o consums no eficients. El nostre repte és dotar als nostres clients d’eines autònomes que els ajudin a recollir i analitzar dades per diagnosticar ineficiències en el consum i poder reduir les despeses energètiques.

Trobar on es produeixen els consums és el primer pas per poder controlar-los, i per això el sistema SmarLite® s’ha concebut especialment per ajudar a situar i quantificar la despesa energètica, de manera que es pugin traçar plans per reduir-la.

Així, l’SmartLite® esdevé un sistema de diagnosi que permet, de manera fàcil, intuïtiva i econòmica, detectar els sobreconsums i saber en quins moments es produeixen.

Paral.lelament disposem d’un equip format per 18 professionals experts en automatització i control d’edificis i habitatges, totalment orientats cap a l’eficiència energètica. Per consciència i perquè creiem que és un valor de futur molt proper, potenciem al màxim aquest aspecte en tots els nostres projectes de petita o gran envergadura.

Referències:

JOAQUIM ALBERTÍ S.A.-LA SELVA

L’empresa considerava que tenia un consum elèctric elevat i el volia desglossar per poder saber per on podia reduir-lo. En particular, els interessava conèixer com es distribuïen els consums per cada una de les quatre estacions transformadores i saber el cost econòmic real de funcionament de cada màquina per separat.

Wattia va instal•lar un sistema SmartLite® de 42 punts de mesura per cobrir totes les línies elèctriques que es volien monitoritzar.

Actualment la propietat coneix la distribució de consums elèctrics al llarg de tota la fàbrica i sap el cost de funcionament real de cada màquina. També s’ha pogut comprovar que les quatre estacions transformadores estan equilibrades.
——————————
IES LA GARROTXA D’OLOT

Projecte europeu MEET – Edifici de 11.000 M2. Estalvi aconseguit: Superior al 50% (Disminució de 90 tones de CO2 anuals).

Van contactar amb Wattia Innova SL perquè, tot i tenir un consum de gasoil molt alt per escalfar l’edifici, no aconseguien el confort desitjat amb una temperatura mitjana de 21ºC. Es va fer un estudi integral amb sensors TSL de Wattia col•locats estratègicament en diferents punts del centre i es van recopilar dades durant 4 setmanes. Amb la informació extreta es va poder demostrar que hi havia un mal repartiment de l’energia. Per poder fer una anàlisi exhaustiva del consum elèctric es va decidir instal•lar un quadre SmartLite FSL amb 3 punts de mesura simultanis.

iGetech Innova, S.L, empresa tecnològica del grup Wattia, va projectar i executar l’automatització de l’edifici amb la col•laboració dels professors i 5 alumnes en pràctiques del propi centre. Es va dur a terme una sectorització de les zones de clima i això va permetre controlar cada aula per separat. Alhora, es va proporcionar un web a l’administració del centre des del qual es controla, permanentment, la temperatura de cadascuna de les aules de l’edifici.

S’ha aconseguit un estalvi diari de fins a 350€ en gasoil durant el període en què la calefacció està en funcionament.
——————————
EspaiZero.
PRIMER CENTRE ESTATAL 100% AUTOSUFICIENT ENERGÈTICAMENT

EspaiZero, la seu del grup Wattia, va néixer de la voluntat de crear un centre energèticament autosuficient. Pretén demostrar com amb l’aplicació d’un seguit de mesures d’estalvi energètic, fonts renovables eficients i un sistema d’automatització que ho gestioni correctament, es pot arribar al consum energètic de balanç energètic zero.

EspaiZero, ha de ser un laboratori on poder experimentar, obtenir dades i reafirmar o descartar tesis o idees. Per recolzar aquests processos d’experimentació i d’analisis, s’han col•locat multitud de sensors per tal de poder obtenir-ne dades precises a temps real. Aquest apartat és molt important ja que en depenen els resultats i èxit dels experiments.

Pretenem que EspaiZero sigui un laboratori viu i en constant evolució que ens ajudi a millorar en aquest camp. Creiem que serà una eina important per preparar el futur proper, en que tots els nous edificis hauran de tenir un consum gairebé nul, ja sigui per consciència, per cost de l’energia o per normativa. Segons la nova directiva Europea 2010/31, a partir del 31 de desembre del 2020 tots els edificis de nova construcció hauran de tenir un consum gairebé nul i el públics ho hauran de complir 2 anys abans.

A dia d’avui, EspaiZero porta 4 mesos rodant amb 18 tècnics treballant en el seu interior amb un consum energètic zero.
—————————
HOTEL SANT JOSEP, VALL DE NÚRIA (GIRONA) (3.600 m2)

Desenvolupament i implementació del programa d’adquisició de dades del sistema de producció d’energia tèrmica mitjançant geotèrmia, càlcul de rendiment, presentació comprensible i a temps real de la informació pels visitants de Vall de Núria.

Contacte:

info@wattia-innova.com

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat