Sinergis


Pàgina web:

www.sinergis.biz

Descripció general:

Sinergis, fundada des del 1989, després d’una llarga trajectòria en el món de l’enginyeria i la consultoria al costat de les empreses i les institucions, compta amb àmplia experiència als àmbits mediambiental, industrial, agrícola i forestal. Des dels inicis ha realitzat un gran nombre de projectes, estudis tècnics i treballs diversos tant per administracions, com per empreses públiques i privades.

L’estratègia de Sinergis ha estat, des de l’inici, orientada a la qualitat dels treballs realitzats, a l’esperit de servi, a la inversió i millora contínua i a un constant desenvolupament de nous conceptes, noves metodologies i noves tècniques aplicades. Això ha permès que avui Sinergis sigui una empresa de prestigi en els sectors en els quals treballa, amb professionals altament qualificats, amb el ferm compromís de mantenir valors en el futur.

Productes i serveis:

– ESTUDIS D’OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA: estudi per a obtenir el millor preu del kWh, conèixer la millor opció per a contractar la potència segons les vostres necessitats, determinar els patrons de consums i aconseguir uns estalvis importants amb les mínimes inversions.
– MONITORITZACIÓ I CONTROL CONSUMS ENERGÈTICS: conèixer la situació energètica en cada moment, amb un control del consum en temps real, permet realitzar accions per a reduir els consums i fer un millor ús de l’energia, reduint els costos econòmics i millorant la gestió energètica de la vostra instal·lació, amb la implicació de l’organització.
– AUDITORIA ENERGÈTICA: un dels passos necessaris per assolir l’eficiència energètica en una empresa. Sinergis té com a objectiu obtenir un perfil energètic, des del punt de vista tècnic com econòmic, amb la implantació de les mesures d’estalvi pertinents.
– GESTIÓ I CONTROL ENERGÈTIC INTEGRAL: assessorament energètic enfocat a les vostres necessitats específiques per assolir un estalvi energètic i econòmic, a partir de la monitorització de les instal·lacions, l’anàlisi i el control dels consums energètics, i la implantació de millores per a reduir el consum energètic i econòmic de la vostra empresa. Sinergis es posa a la vostra disposició per a convertir-se en el vostre gestor energètic i oferir-vos un assessorament continuat i control permanent de tots els aspectes i costos energètics.

Referències:

– Monitorització i control dels consums energètics en oficines; anàlisi dels consums energètics, mesures aplicades en climatització, il·luminació i ofimàtica per a la reducció del consum energètic.
– Monitorització i control dels consums energètics en una indústria alimentària, amb producció d’embotits.
– Estudi d’optimització energètica d’un càmping.

Contacte:

sinergis@sinergis.biz
972402450

Camí dels Carlins, 60 (P.I. Montfullà) 17162 Bescanó

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat