Serveis Tècnics Enerfust


Pàgina web:

www.stenerfust.cat

Descripció general:

L’empresa SERVEIS TÈCNICS ENERFUST S.L. proporciona tot el ventall de serveis energètics als diversos sectors econòmics a la zona de Catalunya.
L’empresa ha evolucionat des de l’empresa originària ENERFUST XXI. Aquesta és una gestora forestal líder al mercat de Catalunya que opera un negoci que produeix més de 30.000 Tm d’estelles de fusta cada any.
Catalunya és una regió amb un important nombre d’àrees boscoses i amb una gran superfície de clima de muntanya on s’origina una gran necessitat de calefacció, principalment en el sector hoteler. També és una zona d’important activitat industrial amb un nombre significatiu d’empreses que necessiten requeriments de calor per als seus processos de fabricació i poden ser coberts amb biomassa forestal.

Contacte:

Narcís Mundet Anglada
info@stenerfust.cat
972461620

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat