Ignia Light


Pàgina web:

www.ignialight.com

Descripció general:

Som una empresa formada per un equip tècnic i comercial amb molta experiència en la fabricació d’il luminació LED , especialistes en disseny de circuits electrònics , elements per a la dissipació tèrmica , desenvolupament d’òptiques i solucions mecàniques per a cada aplicació . Creem solucions d’il · luminació basades en la innovació i la tecnologia i el respecte pel medi ambient i la defensa de la sostenibilitat .

L’equip humà de IGNIALIGHT és partícip de la necessitat actual de reduir el consum elèctric i de fer més sostenible el nostre mode de vida , així que ens hem bolcat en el desenvolupament de noves lluminàries per enllumenat públic i industrial per a la substitució de l’enllumenat existent, reduint dràsticament el consum , allargant la vida útil d’aquest i reduint les emissions de CO2 i els residus resultants .

IGNIALIGHT treballa en la il · luminació d’ espais aquàtics com fonts ornamentals , piscines públiques i privades , espais exteriors , i elements arquitectònics ; aplicacions altament exigents . Les excel · lents prestacions , garanties i solvència dels productes IGNIALIGHT fan de la seva elecció la millor opció.

Contacte:

Àngel Domènech
adomenech@ignialight.com
972590601

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat