Forestal Soliva


Descripció general:

Empresa de referència del sector forestal fundada el 1946 a Catalunya que realitza explotació forestal tradicional (pollancre, pi, entre altres, per fusta) i explotació forestal per biomassa. Actualment és una referència en el sector per la seva capacitat de producció de biomassa per subministrar a Centrals de biomassa ubicades fora d’Espanya

Forestal Soliva SL s’ha especialitzat en tota la cadena d’explotació forestal, des de la tala, desembosc, trituració (en el cas de la biomassa) i logística del producte.

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat