Efiener


Pàgina web:

www.efiener.com

Descripció general:

L’acció d’EFIENER ENGINYERIA SLP es centra en la indústria i els edificis del sector terciari (oficines, hotels i residències, equipaments administratius i similars).

Cal destacar l’experiència assolida durant els darrers anys en la realització d’actuacions en grans empreses industrials amb incidència directa sobre la reducció de consum energètic en els processos de producció.

A més, l’empresa actua al sector de l’edificació realitzant projectes d’instal·lacions, direccions d’obra, certificació energètica d’edificis i consultoria especialitzada en arquitectura bioclimàtica.

Contacte:

Lluc Puig

llpuig@efiener.com

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat