Ecovat


Pàgina web:

www.ecovat.com

Descripció general:

ECOVAT és una empresa amb vocació d’oferir serveis de GESTIÓ INTEGRAL en enginyeria energètica i d’instal·lacions. En la vessant energètica gestiona integralment projectes d’energies renovables (solar fotovoltaica, solar tèrmica, cogeneració, biomassa, etc…), així com projectes enfocats a l’eficiència energètica i l’estalvi (energia elèctrica i tèrmica).

Contacte:

Pau Frigola
pfrigola@ecovat.com
972477718

Pujada de Sant Martí, 4-5 - 17004 Girona - Telèfon: 972 185 085 - medi.ambient@ddgi.cat